Aziz Nikola ve Antalya ile ilişkisi

Tüm dünyada Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikola, 4. yüzyılda Demre, Antalya’da yaşayan bir piskoposdu. Oldukça varlıklı ve hayırsever bir ailede büyüdü. Anne ve babası veba salgınında öldükten sonra Nikola tüm mirasını ihtiyacı olan insanlara dağıttı ve özellikle terkedilmiş çocuklara gizli/sürpriz hediyeler vererek onlara yardım etti.
Tüm faaliyetleri iyiliğe ve yardımseverliğe adanmıştı. Örneğin, komşusu olan 3 kadının evine gizlice yerleştirerek hediye ettiği altın elmalar (yukarıdaki resimde görülebileceği gibi) sayesinde onları fahişelik yapmaktan kurtarmıştı. Günümüzdeki gizlice/sürpriz hediye verme geleneği Aziz Nikola’dan gelmektedir. Myra şehri yani bugünkü Kale/Demre bölgesi, Türkiye’nin güneyinde Akdeniz kıyılarındaki turistik kalelerimiz olan Antalya ve Fethiye’de yer almaktadır.
Aziz Nikola’yı şereflendirmek adına, Demre halkı tarafından inşa edilmiş olan Aziz Nikola Kilisesi’ni bugün Antalya’da bulabilirsiniz. Aziz Nikola Anadolu halkına yardımlarda bulunmuş ve Demre Başpiskoposu’nu Anadolu’nun ikinci büyük dini otoritesi haline getirmiştir. Kilise, Demre’de meydana gelen depremlerden dolayı oldukça hasar görmüştür. Duvarlardaki freskler ve zemindeki mozaiklerden farkedilebileceği üzere Bizans döneminde bir çok kez renove edilmiştir. Yüzyıllar içerisinde farklı sebeplerden ötürü tahribata uğrayan kilisenin diğer bir kapsamlı onarımı ise 1862’de Rus Çar’ı 1. Nikola tarafından yapılmıştır. Günümüzde kilise turist ziyaretleri için açık bulunmaktadır.
Aziz Nikola 343 yılında 6 Aralık’ta hayatını kaybetmiştir. Bu tarih Aziz Nikola’yı hatırlamak ve şereflendirmek adına tüm dünyada kutlanmaktadır.
Aziz Nikola’nın gizli/sürpriz verme geleneği günümüzde de tüm dünyada sürdürülmektedir.

Bir gece öncesinden çocukların en güzel ayakkabıları kapının önüne konur ve inanışa göre Aziz Nikola yıl boyunca uslu duran tüm çocuklar için gece küçük hediyeler/şekerlemeler bırakır.

Aziz Nikola gününüzü, Noel’inizi ve yeni yılınızı kutlarız!

Next Post

Previous Post